Giftig væske i øye eller på huden

Dersom tilstanden virker livstruende skal man alltid sikre livsviktige funksjoner først etter prioriteringsrekkefølgen i BLÅS-regelen, og deretter ringe til 113. Har personen fått i seg noe giftig uten alvorlige symptomer, kan man ringe til Giftinformasjonen på tlf: 22591300

Dersom noen har fått giftig væske på seg, må man også tenke på egensikkerhet før man hjelper den ulykkes rammede. Sørg for at du ikke kommer i kontakt med det giftige stoffet selv. Man handler gjerne forskjellige ut i fra hvilket stoff, mengde og konsentrasjon det er snakk om. Ved behov for veiledning, kan man alltid ringe for rådgivning til Giftinformasjonen (dersom mindre alvorlig) eller til 113(dersom mer alvorlig/livstruende)

Ved sprut i øyet:
1. Skyll øyet umiddelbart med rennende vann. Bruk gjerne øyeskyll. Ta bort evt. kontaktlinser.
2. Hvilket stoff dreier det seg om? Ta med emballasje til legevakt/ambulanse
3. Ringe giftinformasjonen eller 113

Ved søl på huden:
1. Skyll huden godt med lunkent rennende vann. Fjern tøy/klokker/annet med søl på.
2. Hva slags stoff dreier det seg om? Ta med emballasje
3. Ringe Giftinformasjonen eller 113

Cederroth øye og sår-rensespray 150ml

Cederroth øye og sår-rensespray 150ml

kr 215 inkl mva

Cederroth Øyeskyll Lommemodel 235 ml

Cederroth Øyeskyll Lommemodel 235 ml

kr 404 inkl mva

Øyeskyll 500 ml Plum

Øyeskyll 500 ml Plum

kr 565 inkl mva

Se hele vårt utvalg av øyeskyll og utstyr til behandling av øyeskader