Influensa og smitte

Hvert år i perioden november til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa.

Hva er smitte?
Hvert år i perioden november til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. De vanligste influensatypene som gir epidemier, er type A og B. Nye varianter av type A og B kommer hvert år. Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser, såkalt nærdråpesmitte, eller en kan også smittes ved direkte kontakt. En liten smittedose er nok for å gi sykdom. Inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager, men varierer fra en til tre dager. Man er smitteførende fra den dagen symptomene viser seg og i tre-fem dager etterpå. Sykdommen varer vanligvis syv til ti dager.

Hva gjør vi for å forebygge smitte?
Barn og ansatte i barnehagen bør gjennomføre håndhygiene før de spiser og lager mat, og etter toalettbesøk. Ansatte gjennomfører i tillegg håndhygiene etter bleieskift og stell, og etter tørking av snørr og andre sekreter. Generelle smitteforebyggende råd er å sprite hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Hvis du er syk, bør du holde deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre.

Det beste forebyggende tiltaket en kan gjøre er å bruke desinfeksjonssprit til hendene og til kontaktoverflater kombinert med håndvask. Denne typen forebygging fjerner 99 % av alle mikroorganismer som er sykdomsbærere.

Ved å desinfisere hender og kontaktoverflater, sikrer en et godt smitteforebyggende tiltak, ikke bare for influensaviruset, men og for mage/ tarm sjukdommer som kan være svært vanlig i barnehager. En studie fra Sverige publisert i 2008 viste at bruk av hånddesinfeksjon med etanol i tillegg til håndvask med såpe og vann minsket sykefraværet blant barna med 12 %.

Antibac har et bredt antibakterielt virkefelt, og mikroorganismene drepes i løpet av 15–60 sekunder. Smør hendene godt inn med produktet, la hendene lufttørke i ca 10 sekunder. Dersom hendene er synlig skitten og tilsølet med væske, blod, o. l, skal man alltid vaske hendene med såpe og vann før en desinfiserer. Dette gjør en for mekanisk å fjerne de fleste bakterier.

Antibac 75% serviett overflate

Antibac 75% serviett overflate

kr 345 inkl mva

Antibac hånddesinfeksjon GEL 150ml

Antibac hånddesinfeksjon GEL 150ml

kr 98 inkl mva

Antibac automatdispenser - berøringsfri, hvit

Antibac automatdispenser - berøringsfri, hvit

kr 1 056 inkl mva

(kilde: www.fhi.no)