Antibiotika

At bakterier blir resistent mot antibiotika betyr at medisinen ikke lenger virker etter sin hensikt, eller virker mindre eller langsommere, fordi bakteriene er helt eller delvis motstandsdyktig mot det som før drepte dem.

Ta kun de medisinene legen har foreskrevet.

Bruk av antibiotika og resistens

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tatt antibiotika resistens inn på listen over de 10 viktigste helseutfordringene i verden. Antibiotika var, og er, ett av de viktigste og beste virkemidler som finnes i moderne medisin. Redusert virkning, igjennom resistens, er en utfordring alle må ta på alvor og alle kan bidra til å redusere omfanget av. Resistens er nå er problem i hele verden, og det kan føre til lengre og mer kompliserte sykdomsforløp og økt dødelighet.

Overforbruk og feilbruk av antibiotika er hovedårsakene til utviklingen av det resistensnivå vi ser nå. Trolig dør over 25 000 personer i Europa hvert år på grunn av antibiotika resistens nå, og tilsvarende tall finnes i USA. Utviklingen av nye antibiotika eller noe som erstatter antibiotika går ikke fort. Konsekvensene kan bli store om det ikke gjennomføres tiltak som utsetter utbredelsen av resistens, både på sykehus og privat (foreskrevet av fastleger, etc.).

Du kan, både som pasient og pårørende, bidra til å redusere problemet.
Husk at antibiotika uansett ikke virker på virus. Påse derfor at du ved besøk hos legen vet sikkert om din tilstand handler om bakterier eller virus. Kroppen bekjemper selv virus, bare gi kroppen litt tid.
En stor andel av antibiotika brukt i Norge er knyttet til infeksjoner i luftveiene.

Du kan selv bidra ved ikke å bli smittet eller ikke å smitte andre. God håndhygiene, gode hosteregler (inn i armhulen) er bare to av mange eksempler.

Hvis flere bruker mindre antibiotika i det daglige, vil den virke bedre når behovet er veldig viktig. Snakk med legen din om alternativer til antibiotika for dagligdagse diagnoser, både for deg og barna dine. Da får du gode råd.