Hjerteinfarkt- en folkesykdom

En av de største årsakene til akutt og uventet hjertestans i Norge i dag, er hjerteinfarkt. Hvert år rammes rundt 3 000 personer med plutselig og akutt hjertestans utenfor sykehus og mange av disse er forårsaket av akutte hjertesykdommer (Norsk Hjertestansregister, NAKOS).

Akutt hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom som i 2016 rammet 12 437 nordmenn (www.kvalitetsregistre.no; Norsk hjerteinfarktregister). Dødelighet er fortsatt høy, spesielt i akuttfasen, og mange pasienter får redusert funksjonsevne i etterkant.

Årsak til hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt er som oftest forårsaket av forkalkning i blodårene på hjertet. Denne forkalkningen kommer av høyt fettinnhold i blodet som over tid vil bygge seg opp på innsiden av blodårene. Dette gjør at blodåren blir trangere over tid og blodgjennomstrømmingen til hjertemuskelen reduseres. En propp kan sette seg fast i forkalkningen. Dette vil føre til blokkert blodtilførsel til en del av hjertets muskel. Når blodtilførselen stopper opp vil ikke hjertets muskel tilføres nok oksygen og etter ca. 4-5 minutter vil muskelcellene begynne å dø, noe som reduserer hjertets kapasitet. Jo større område av hjertets muskel som blir rammet av infarktet, desto større sannsynlighet er det for at hjertet stopper og blodsirkulasjonen i kroppen opphører.

Symptom på hjerteinfarkt
Symptomer kan variere fra pasient til pasient. Noen vil være sterkt påvirket, mens andre har mer diffuse symptomer som kan være vanskelig å oppdage. Disse pasientene med diffuse symptomer har en større risiko, fordi man ikke oppdager symptomene slik til at behandling kan starte så tidlig som mulig. Følgende symptom er vanlige ved akutt hjerteinfarkt:

- Smerter som sitter sentralt i brystkassen
- Smerter som varer mer enn 5 minutter
- Trykk eller ubehag i brystet
- Strålingsfølelse til ve. arm, kjeve, rygg
- Bleik og klam hud
- Tung pust og/ eller uregelmessig pust
- Kvalme/ oppkast
- Engstelse
- Plutselig kraftløshet og tretthet

Førstehjelp ved mistanke om hjertesykdom.
Dessverre er det alt for mange som venter med å ringe etter hjelp fordi man er usikker. Jo tidligere man kommer til sykehus for behandling, desto større sannsynlighet for at man blir tilnærmet like frisk som før hjerteinfarktet oppstod

1. Dersom smerter er vedvarende, ring 1-1-3
2. Unngå å forlate pasienten
3. La pasienten sitte behagelig
4. Hold pasienten varm

Nøl ikke med å slå alarm dersom hjertet sier ifra!