Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Leverandører og samarbeidspartnere

Ved å ha et aktivt samarbeid med våre underleverandører, sikrer vi kontinuerlig forbedring av førstehjelpsproduktene og -tjenestene vi tilbyr, samtidig som det opprettholder en høy standard for kvalitet, sikkerhet og etikk. Et sterkt samarbeid med våre underleverandører er avgjørende for å oppnå organisasjonens mål. Vi skal være en pålitelig leverandør av førstehjelpskurs og -utstyr.

Gjennom en leverandøravtale, etikkerklæring og kvalitetsavtale jobber vi sammen med våre underleverandører, og deres underleverandører for å kunne gjøre bedre innkjøp. Dette er et viktig skritt for å sikre at leverandørkjeden er i samsvar med etiske standarder og opprettholder høy kvalitet.

I vår forsyningskjede stiller vi strenge krav til våre underleverandører om å etterleve universelle menneskerettigheter og skape anstendige arbeidsforhold. Dette er ikke bare et krav, men en forventning vi har til alle som er involvert i produksjonen og distribusjonen av våre produkter.

Vi har ambisjoner om å gjøre hele vår verdikjede grønnere, tryggere og mer bærekraftig. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere tar fremtiden like mye på alvor som oss, og vi foretrekker derfor alltid å samarbeide med bedrifter som viser dette. Ved å velge samarbeidspartnere som er engasjert i bærekraft og fremtidsrettede praksiser, bidrar vi til å styrke vår felles innsats for ansvarlig forretningsdrift.

Gjennom vårt eget arbeid mot miljøfyrtårn og ISO-sertifisering oppfordrer vi alltid våre samrbeidspartnere til å gjøre det samme.