Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Folk flest ønsker å lære seg førstehjelp!

En ny undersøkelse utført på vegne av Røde Kors viser at folk flest ønsker å være i stand til utføre livreddende førstehjelp hvis noen rundt dem plutselig blir alvorlig syk eller skadetDen årlige undersøkelsen som Respons Analyse utfører på vegne av Røde Kors Førstehjelp viser nye tall at mange arbeidstakere har førstehjelpskurs, men at usikkerheten fremdeles er betydelig. – En ting er at man har tatt en kurs for lenge siden. Men for at man skal føle en trygghet på egne kunnskaper, er det viktig med repetisjon, sier administrerende direktør Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp.

Røde Kors Førstehjelp har hatt en økning i salget av førstehjelpskurs hvert eneste år siden starten i 2009. - Likevel viser undersøkelsen vi gjennomførte i sommer at kun 4 av 10 vet hva de skal gjøre ved sirkulasjonssvikt. Så vi har fremdeles et stykke igjen for å nå målet vårt om at alle skal kunne og være villige til å yte livreddende førstehjelp om det er nødvendig, påpeker Aasebø.

Følger ikke arbeidstilsynet sin anbefaling
Det er i hovedsak de store bedriftene som har fokus på førstehjelp. I små og mellomstore bedrifter er det flere som ønsker å spare penger på dette.

- Men det er positivt at de fleste ansatte og ledere ønsker førstehjelpsopplæring via arbeidsgiver. Arbeidstilsynet sier selv at dette bør gjennomføres hvert halvannet år. Da er det synd at det kun er 3 av 10 bedrifter i Norge som følger arbeidstilsynet sin anbefaling, sier Aasebø.

- Ulykker og plutselig hjertestans kan ramme hvem som helst og hvor som helst. Det kan nesten virke som om noen tenker at det å arbeide i en mindre bedrift, i seg selv gir beskyttelse mot at en medarbeider eller en kunde plutselig får hjerteproblemer, påpeker Aasebø.

– Hadde flere våget og kunnet utøve førstehjelp, ville flere liv vært reddet. Vi ser derfor på det som vår hovedoppgave å videreformidle og sikre solid og inngående førstehjelpskompetanse – først og fremst i bedrifter – slik at vi får ned barrierene som gjør at folk ikke tør å hjelpe, sier Aasebø.

- Det er kun 38 prosent av oss som vet hvordan man skal håndtere sirkulasjonssvikt, som for eksempel et hjerteinfarkt, sier Fredrik Aasebø. – Og til tross for at helsemyndighetene har hatt store informasjonskampanjer om hjerneslag, er det bare halvparten av oss som vet hva vi skal gjøre om noen plutselig får talevansker og lammelse i arm og ansikt, som er typiske symptom på nettopp hjerneslag. Det er urovekkende at så mange er usikre på hvordan man skal redde et liv, sier Aasebø.

Bedre samfunnsberedskap
- Akutt sykdom og skade oppstår over alt. Derfor er livreddende førstehjelp en kunnskap vi får bruk for også utenfor arbeidsplassen. Vi mener derfor at bedrifter som legger til rette for gjennomføring av førstehjelpskurs på sine ansatte, sørger for at den generelle beredskapen i samfunnet blir bedre. Vi i Røde Kors applauderer denne dugnadsånden, sier Fredrik Aasebø.