Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Brannsikker siste måned i desember

I desember har man i Norge satt fokus på brannsikkerhet i private boliger. Mens i bedriftene og arbeidsplassene har blitt litt glemt. For det er viktig å ha fokus på brannsikkerhet hele året. Alle» kjenner til at 1. desember skal en sjekke og skifte batteri på røykvarsleren. Men hvordan skal en gjøre dette og hvilke krav er det til røykvarslere En bolig skal ha minst en CE godkjent røykvarsler i hver etasje. Det anbefales å plassere denne på det høyeste punktet i taket, og minst 50 cm. Fra veggen. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert.

Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene.
Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Dette betyr i praksis at en bør ha røykvarsler på soverommet og seriekoblede røykvarslere. Om en røykvarsler utløses, så utløses alle sammen. Dermed vil en kunne få varsel om brann i etasjen under eller over der en oppholder seg. Da oppdages brannen mye raskere.
Røde Kors Førstehjelp vil som mange andre anbefale at en har røykvarslere på alle soverom da røykvarsleren er en livreddende løsning som gjør at en kan våkne om det begynner å brenne mens man sover. Mange lader mobiltelefonen ved siden av sengen om natten. I tillegg til TV og andre tekniske innretninger som muligens kan starte en brann.


For å sjekke røykvarsleren så trykker man som regel på «testknappen» en hører da at den begynner å varsle i noen sekunder. Men da har en kun sjekket at batteriet fungerer og at sirenen fungerer. Skal en sjekke selve røykdetektoren så vil vi anbefale at en bruker testgass som man kan kjøpe i form av en liten sprayboks. Dette får en på flere «gadget» og andre utstyrsbutikker. En kan gjerne også bruke en sigarett.

Vi vil anbefale at en skifter alle batteriene på samtlige røykvarslere 1. desember hvert år. Noen røykvarslere har to typer batterier. Det tradisjonelle firkantete 9V batteriet som brukes av sensorer og sirene, samt gjerne AA eller AAA batterier som benyttes til den trådløse seriekoblingen sin kommunikasjon med de andre røykvarslerne. Husk å sette inn de nye batteriene riktig med tanke på + og – polariteten. Og test røykvarsleren etterpå.


Er røykvarsleren 10 år eller eldre, bør en skifte den ut med en ny. Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Den mest vanlige er nå Optisk som «ser» røykpartikler.
På Røde Kors Førstehjelp sine grunnleggende brannvernkurs for bedrifter hvor vi underviser ansatte i brannvern, så går vi gjennom litt av dette med brannsikkerheten hjemme i tillegg til kravene til opplæring for ansatte som jobber i et byggverk. I forskrift om brannforebygging §12 og §13 står det klare krav til at alle ansatte skal ha dokumentert opplæring. En skal da kjenne til brannteori og ha kunnskap i brannslukking. For en får da prøve å slukke en brann med brannslukker under trygge og kontrollerte forhold ute på bedriften.


Når det brenner kan det være bra å ha prøvd en brannslukker på forhånd. Slik at en vet hvordan den fungerer om en har mulighet til å slukke brannen. Husk at hjemmet skal en ha minimum èn brannslukker med pulver eller skumslukker med minimum slukkeklasse 21 A. Det er uten tvil lettere å slukke med en pulverslukker, og i tillegg kan den slukke større branner enn en vanlig skumslukker.  En skumslukker må ha service med bytte av slukkemiddel hvert 5 år. Mens en pulverslukker trenger kun service hvert 10 år. Pulver skal også kontrolleres av kompetent person hvert 5 år.

Har en bare en håndslukker hjemme, kan det være smart å ha denne på soverommet. Men det kan også være fornuftig å ha en i hver etasje. Man får i dag gode pulverslukkere med høy slukkeklasse som 43A eller 55 A for under 500 kroner. Kostnaden er da 50 kroner i året fordelt på de 10 årene før en trenger service eller kjøper en ny. For bedrifter må slukkemidlene kontrollerer hvert eneste år. Og da av kompetent firma/person som gjerne har såkalt Grønt Kort kompetansebevis.