Informasjon om brannslukkingsapparat

Røde Kors førstehjelp leverer sikkerhetsprodukter som sikrer deg mot brann. Våre produkter holder svært høy kvalitet, da dette er et område hvor kvaliteten på produktene ikke kan fravikes. Her er litt informasjon rundt brannslukkingsapparat og hvor de skal brukes.

Brannklasser

Brannslukkere har forskjellige brann klasser. Dvs. at de skal brukes til å sukke de materialene de er ment for. Brann klassen står alltid utenpå brannslukkeren.

  • A Brann i tre, papir og tekstiler, etc.
  • B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.
  • C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc.
  • ABC pulver kan brukes på branner ved elektrisk spenning under 1000V.

Vi anbefaler Co2 slukkere (Kullsyreslukkere) brukes ved brann i elektriske anlegg.

Kontroll:

For bedrifter gjelder:

• Årlig kontroll skal utføres av kompetent person i henhold til krav fastsatt i NS 3910 Norsk standard for vedlikehold av håndslokkere.

For private:

• Sjekk håndslokkeren regelmessig (minimum hver 6. mnd)
• Vend apparatet (pulver) når du tar kontroll hver 6. mnd, legg øret inntill og hør at det «drysser» inni beholderen.
• Sjekk trykkindikatoren, og at pekeren er i grønn sektor
• Sjekk at instruksjon på håndslokkeren er leselig

Etter bruk:

• Tøm apparatet helt og lever på nærmeste gjenvinningsstasjon eller brannstasjon.

Kontroller regelmessig for skader og at brannslukkeren er klar til bruk og lett tilgjengelig. Apparatet bør på service om plomben er brutt/mangler eller om håndslokkeren mangler trykk eller vekt.

CO2 brannslukker 5kg

CO2 brannslukker 5kg

kr 2 225 inkl mva

6 kg pulverslukker 43A 233B C

6 kg pulverslukker 43A 233B C

kr 876 inkl mva

Nordic 2 kg pulverslukker

Nordic 2 kg pulverslukker

kr 561 inkl mva

110 Slukkeskum Multipro

110 Slukkeskum Multipro

kr 255 inkl mva