Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Brannvernkurs

Brannvernkurs, er det nødvendig? 1. januar 2016 kom det en forskrift om brannforebygging som sier at alle som jobber i et byggverk skal ha dokumentert opplæring i brannforebyggende arbeid og dokumenterte kunnskaper i å slukke et branntilløp.

HMS-regler og risikovurderinger skal i utgangspunktet gjøre hverdagen sikrere for barn og voksne. Uhell, sykdom og brann kan oppstå når en minst venter det, brannvesenet er som regel ikke er på plass når en brann oppstår. Man kan med enkle midler og kunnskap hindre at det oppstår brann, og eventuelt slukke et branntilløp før det utvikler seg til å bli en større brann. Daglig blir mange branntilløp slukket i Norge fordi noen setter i gang med korrekt handlemåte. Og ofte er det innsatsen en gjør frem til brannvesenet kommer som er med på å avgjøre utfallet av brannen. Å forebygge slik at brann ikke oppstår er uansett det billigste og beste.


Les mer om: Forskrift om brannforebygging

Hva er et grunnleggende brannvernkurs?

På Røde Kors Førstehjelp sine brannvernkurs vil man få god kunnskap og opplæring i grunnleggende brannvern. Kursene tilpasses hver enkelt kundes behov. Kurset består både av enkel teori som tar for seg litt om Forskrift om brannforebygging, brannforebyggende arbeid, farer ved brann, evakuering og slukking. Kursdeltakerne skal sitte igjen med kunnskap som gjør at de tenker seg litt ekstra om i hverdagen, og har grunnleggende kunnskap i hvordan en skal håndtere en brann på arbeidsplassen eller i hjemmet. Våre instruktører har lang erfaring med å holde kurs. Kurset er basert på en gruppe på 15 – 25 personer og det baserer seg på mye praktisk trening. Man lærer mye bedre ved å trene jevnlig og korrekt.

Hvorfor bør man ha jevnlig kurs?

Om man ikke praktiserer det en har lært, vil en ofte bli usikker og det er lettere å glemme. Ta for eksempel IT systemer. Om en ikke bruker et program eller system jevnlig vil en ofte være usikker og gjerne vegre seg for å bruke systemet. Slik er det også med slukkekurs. Derfor anbefaler vi kurs hvert 2 år. Dog er det ikke definert noe i forskriften om hvor ofte en skal repetere.


Er det ikke bare å ringe til brannvesenet?
Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder brann. Noe av det viktigste er å unngå at brann oppstår ved å gjøre et daglig brannforebyggende arbeid. Tidsfaktoren ved brann er det samme som ved livstruende sykdom. Desto raskere en kan slokke et branntilløp og/eller evakuere fra brannstedet, desto større er sannsynligheten for at skadene blir mindre.

Det er viktig å ha kunnskap, planer og erfaring når det oppstår en brann. Da er kunnskapen man har fått gjennom et brannforebyggendekurs godt å ha som grunnlag for de vurderingene en må gjøre når det brenner.

Utstyr
Røde Kors førstehjelp leverer sikkerhetsprodukter som sikrer deg mot brann. Våre produkter holder svært høy kvalitet da dette er et område hvor kvaliteten på produktene ikke kan fravikes.