Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Informasjon om brannslukkingsapparat

Brannvern

Røde Kors førstehjelp leverer sikkerhetsprodukter som sikrer deg mot brann. Våre produkter holder svært høy kvalitet da dette er et område hvor kvaliteten på produktene ikke kan fravikes.

Litt informasjon rundt forskjellige brannslukkingsapparat og hvor de skal brukes

Brannklasser

Brannslukkere har forskjellige brannklasser. Dvs. at de skal brukes til å sukke de materialene de er ment for. Brannklassen står alltid utenpå brannslukkeren.

A Brann i tre, papir og tekstiler, etc.
B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.
C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc.


Brann i elektriske anlegg
Alle brannslukkere som kan brukes for å slukke brann i elektriske annlegg er tydlig merket med dette.

Kontroll:

  • Årlig kontroll skal utføres av kompetent person i henhold til krav fastsatt i NS 3910 Norsk standard for vedlikehold av håndslokkere (gjelder bedrifter)
  • Sjekk håndslokkeren regelmessig (minimum hver 6. mnd)
  • Vend apparatet (pulver) når du tar kontroll hver 6. mnd
  • Sjekk trykkindikatoren, og at pekeren er i grønn sektor
  • Sjekk at instruksjon på håndslokkeren er leselig
  • Avlaste trykket og omlade etter bruk
  • Bruk kun komponenter og reservedeler i henhold til produsentens anbefalinger
  • Kontroller regelsmessig for skader og at den er driftsklar og tilgjengelig. Må returneres tilbake til service om plomben er brutt/mangler eller om håndslokkeren mangler trykk eller vekt
  • Denne håndslokkeren er en trykksatt beholder og må ikke punkteres, bulkes eller utsettes for utvendig skade
  • Prioriter slokking før testing