Gode råd om brannvern og brannsikkerhet

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er en oversikt over hvordan du kan sikre boligen mot brann.

Hvorfor brenner det?

Det kan være mange årsaker til at det oppstår brann. Eksempler kan være åpen ild, feil bruk av elektriske apparater eller feil på elektriske apparater. Det kan være feil på eller feil bruk av elektriske anlegg, kjemiske reaksjoner (selvantenning) eller påsatt brann, for å nevne noen. 

Desember er høytid for baking og matlaging, levende lys og ikke minst elektriske lys. Det gjør også at desember er en av årets verste brannmåneder. Vi pynter boligene våre med elektrisk julebelysning, noen både inne og ute. Dette er pent å se på, men det kan medføre økt brannrisiko om vi ikke tar forholdsregler.

Hvordan kan man unngå brann?

 • Ha kontroll på antennelseskilder i nærheten av brennbart materiale
 • Fjerne brennbare materialer
 • Tenke på konsekvensen/risikoanalyse
 • Se over eldre julebelysning
 • Innendørs belysning bør slås av om natten
 • Skift lyspærer ved ujevnt lys
 • Bruk kun belysning ute som er egnet for utendørs bruk
 • Gå aldri fra levende lys
 • Styr unna brannfarlig pynt
 • Ha et brannsikkert underlag
 • Ha avstand mellom lysene
 • Ikke tenn levende lys i nærheten av trekk

Hvordan reagere ved brann?

1. Varsle

2. Slokke

3. Evakuere

Det er kun du, som kan vurdere din egen sikkerhet!

Ha en plan!

 • Hvor er nærmeste nødutgang?
 • Hvor er nærmeste slokkemiddel?
 • Hvor er det trygt å gå?
 • Hvor er møteplassen på utsiden?
 • Hvem varsler?
 • Ha en plan på ukjente plasser som hotell, kjøpesenter osv.

Faresignaler du kan oppdage selv:

 • Skader på stikkontakter, koblingsbokser og brytere.
 • Varmgang ( misfarging) på stikkontakter, brytere, ledninger og koblingsbokser.
 • Gamle ledninger.
 • Mange skjøteledninger og "kabelklyser".
 • Ovner som er tildekket eller står utsatt til.
 • Varme skrusikringer eller automatsikringer i sikringsskapet.
 • Gjenstander i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre.
 • Manglende jordfeilbryter
 • Gamle panelovner (brunsvidd ovn eller merker på vegg)
 • Løse lamper og ovner på barnerom
 • Gamle lamper og lysrør
 • Jordfeilbryter som løser ut utilsiktet
 • Overspenningsvern som skifter farge på indikatoren
 • Manglende barnevern på stikkontakter

Sjekkliste for brannsikkerhet i boligen

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er en enkel sjekkliste for hva du bør huske.

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
 • Sjekk at ingen ovner eller transformatorer er tildekket.
 • Sjekk at ingenting ligger til lading.
 • Vi anbefaler at mobiler og andre artikler lades når man er våken.
 • Sjekk at levende lys er slokket.

Hver måned:

 • Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 • Gjennomfør en brannøvelse for hele familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarslerne.
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert 5. år

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år:

 • Skift ut røykvarslerne med nye.
 • Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.


Kilde: Nelfo og Norsk Brannvernforening