Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Gode råd

Har du noen gang tenkt på hvorfor hus og hytter brenner ned? Hva som faktisk starter en brann. Det er mange branner som startet ettersom fol ikke har tenkt på farer med elektrisk utstyr so begynner å ta fyr.

Hvorfor brenner det?

Åpen ild
Feil bruk av elektriske apparater
Feil på elektriske apparater
Feil på og feil bruk av elektriske anlegg
Kjemisje reaksjoner (selvantenning)
Påsatt brann


Hvordan kan man unngå brann?

Ha kontroll på antennelseskilder i nærheten av brennbart materiale
Fjerne brennbare materialer
Fjerne oksygen
Tenke på konsekvensen/risikoanalyse


Hvordan reagere ved brann?

Varsle
Slokke
Evakuere
Det er kun du, som kan vurdere din egen sikkerhet!


Ha en plan!

Hvor er nærmeste nødutgang?
Hvor er nærmeste slokkemiddel?
Hvor er det trygt å gå?
Hvor er møteplassen på utsiden?
Hvem varsler?
Ha en plan på ukjente plasser som hotell, kjøpesenter osv.


Faresignaler du kan oppdage selv:

Skader på stikkontakter, koblingsbokser og brytere.
Varmgang ( misfarging) på stikkontakter, brytere, ledninger og koblingsbokser.
Gamle ledninger.
Mange skjøteledninger og "kabelklyser".
Ovner som er tildekket eller står utsatt til.
Varme skrusikringer eller automatsikringer i sikringsskapet.
Gjenstander i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre.
Manglende jordfeilbryter
Gamle panelovner (brunsvidd ovn eller merker på vegg)
Løse lamper og ovner på barnerom
Gamle lamper og lysrør
Jordfeilbryter som løser ut utilsiktet
Overspenningsvern som skifter farge på indikatoren
Manglende barnevern på stikkontakter


<a href="https://brannvernforeningen.no/gode-rad/">Klikk her for å se flere gode råd fra Norsk Brannvernforening.</a>
<em>Kilde: Nelfo og Norsk Brannvernforening</em>