Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Gode råd

 

Hvorfor brenner det? 

 • Åpen ild
 • Feil bruk av elektriske apparater
 • Feil på elektriske apparater
 • Feil på og feil bruk av elektriske anlegg
 • Kjemisje reaksjoner (selvantenning)
 • Påsatt brann

 

Hvordan kan man unngå brann? 

 • Ha kontroll på antennelseskilder i nærheten av brennbart materiale
 • Fjerne brennbare materialer
 • Fjerne oksygen
 • Tenke på konsekvensen/risikoanalyse

 

Hvordan reagere ved brann? 

 • Varsle
 • Slokke
 • Evakuere
 • Det er kun du, som kan vurdere din egen sikkerhet!

 

Ha en plan!

 • Hvor er nærmeste nødutgang? 
 • Hvor er nærmeste slokkemiddel?
 • Hvor er det trygt å gå? 
 • Hvor er møteplassen på utsiden? 
 • Hvem varsler? 
 • Ha en plan på ukjente plasser som hotell, kjøpesenter osv. 

 

Faresignaler du kan oppdage selv:  

 • Skader på stikkontakter, koblingsbokser og brytere. 
 • Varmgang ( misfarging) på stikkontakter, brytere, ledninger og koblingsbokser. 
 • Gamle ledninger. 
 • Mange skjøteledninger og "kabelklyser".
 • Ovner som er tildekket eller står utsatt til.
 • Varme skrusikringer eller automatsikringer i sikringsskapet.
 • Gjenstander i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre.  
 • Manglende jordfeilbryter
 • Gamle panelovner (brunsvidd ovn eller merker på vegg)
 • Løse lamper og ovner på barnerom
 • Gamle lamper og lysrør
 • Jordfeilbryter som løser ut utilsiktet
 • Overspenningsvern som skifter farge på indikatoren
 • Manglende barnevern på stikkontakter

 

Klikk her for å se flere gode råd fra Norsk Brannvernforening. 

Kilde: Nelfo og Norsk Brannvernforening