Hvorfor skal jeg spandere førstehjelpskurs på de ansatte i bedriften?

En tilbringer mye tid på arbeidsplassen, og dermed er det også en sannsynlighet for at en vil komme i en situasjon der en må yte og gi førstehjelp på en kollega, kunde eller besøkende. De fleste vil nok en eller annen gang oppleve en situasjon der en må yte førstehjelp på en annen person. Da kan det være smart og gjøre det lettere om en har fått et førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs vil da være en billig investering for bedriften. I tillegg har en i mange tilfeller ikke tid til å vente på ambulansen. Den tidlige innsatsen de første minuttene er ofte den som minsker skadeomfanget eller redder liv.

Hvilket førstehjelpskurs trenger vi?

De forskjellige bedrifter har forskjellige behov, når det kommer til førstehjelpskurs. Noen er mindre kontorbedrifter der en har kjøpt en billig hjertestarter, og ønsker å lære hvordan den skal brukes. Andre er gjerne industribedrifter der en har større sannsynlighet for at det kan oppstå skader, som kan være smart å øve på. Et Førstehjelpskurs bør derfor tilpasses behovet. Alt fra grunnleggende førstehjelpskurs til industrivernkurs. Vi i Røde Kors Førstehjelp vet behovet ditt, og hjelper deg med å tilby rett kurs for dere.

Grunnleggende førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp

Røde Kors Førstehjelp er Norges største tilbyder av førstehjelpskurs til bedrifter og ansatte i Norge. Årlig er det over 30.000 deltakere på våre førstehjelpskurs. Vi tilbyr grunnleggende førstehjelpskurs som inneholder de viktigste livreddende momentene. På et førstehjelpskurs vil en få god teoretisk og praktisk trening i hvordan en opptrer på skadestedet, hvordan en undersøker en pasient, hvordan en skal behandle en bevisstløs person, hvordan en gir frie luftveier, hjertesykdommer og hjerte og lungeredning. I tillegg lærer en varsling av nødetater og hvordan legge en pasient i sideleie. Dette er grunnleggende førstehjelpskunnskap som har ført til at flere av våre førstehjelpsdeltakere har reddet liv årlig.

Hjertestarterkurs

På Røde Kors Førstehjelp sine hjertestarterkurs vil en lære hvordan en undersøker en pasient med tanke på hjertesykdommer, hjerteinfarkt og hjertestans. En lærer om hva som skjer, symptomer, undersøkelsesteknikk, og hvordan ivareta pasienten. En lærer også hvordan en utfører førstehjelp på en pasient med hjertestans. Det er mye praktisk trening, både med og uten hjertestarter. Her benyttes forskjellige typer hjertestartere.

Vi har også et bra utvalg i billige og gode hjertestartere. Kontakt din lokale konsulent i Røde Kors Førstehjelp for å finne frem til ditt behov, og beste løsning innen hjertestartere.

Etter å ha deltatt på ett av Røde Kors Førstehjelp sine hjertestarterkurs, vil en være godt rustet til å kunne gi nødvendig førstehjelp, bruke en hjertestarter og gjerne redde ett liv.

Les mer om hjertestarterkurs inkludert hjertestarter

 

Hvor ofte bør en ha førstehjelpskurs?

Vi anbefaler at det ikke går lenger enn 2 år mellom hver gang en har førstehjelpskurs. En lærer stadig noe nytt og når en kun trener hvert 2. år, så glemmer man mye. Mange bedrifter velger å tilby de ansatte førstehjelpskurs hvert eneste år. Og de fleste har meget god oppslutning om kursene.

Når en har tatt et førstehjelpskurs vil en kunne gi førstehjelp enten det er på arbeidsplassen, i lokalbutikken, på gata, trening, hytta eller hjemme. For en har ikke tid til å Google når det gjelder livreddende førstehjelp. Da er treningen en har fått god å ha med seg.

Kan Røde Kors Førstehjelp hjelpe oss med øvelser?

Mange bedrifter har egen beredskap eller pålegg om dette i form av Industrivern. Røde Kors Førstehjelp er ofte med på å planlegge og arrangere førstehjelpsøvelser tilpasset realistiske scenario for bedriften. Det kan være fallulykke, klemskader og andre skader som kan oppstå i bedriften. Ved øvelser så kan vi bidra med å planlegge øvelser, sminke vi opp markører, gjennomføre og evaluere, samt skrive en øvelsesrapport i etterkant. Kontakt oss for å høre hva vi kan tilby din bedrift med tanke på førstehjelpsøvelser.

Brannvernkurs 2,5 timer

kr 6 990

Førstehjelpskurs 3 timer

kr 6 990