Førstehjelp ved brannskader

Alle brannskader behandles likt uavhengig av type brannskade. Omfanget av brannskaden avgjør alvorlighetsgraden. Det vil si at en stor forbrent flate med 2. grads forbrenning knan være mer alvorlig enn en mindre 3. grads forbrenning. Vi må også huske på at barn og spesielt eldre personer tåler dårligere brannskader enn voksne og friske personer. Infeksjon er ofte en komplikasjon i forbindelse med brannskader

Ved brannskade er rask nedkjøling svært viktig for å hindre at skadeomfanget blir større.

Sikre livsviktige funksjoner
Kjøl ned med kaldt vann i 1-2 minutter.
Fortsett med lunkent vann i 20-30 minutter.
Ring 1-1-3 hvis skaden krever det (stor 2. grad, alle 3. grad)

Alle brannskader behandles likt uavhengig av type brannskade. Omfanget av brannskaden avgjør alvorlighetsgraden. Det vil si at en stor forbrent flate med 2. grads forbrenning knan være mer alvorlig enn en mindre 3. grads forbrenning. Vi må også huske på at barn og spesielt eldre personer tåler dårligere brannskader enn voksne og friske personer. Infeksjon er ofte en komplikasjon i forbindelse med brannskader.

SYMPTOMER
1. grads forbrenning er noe som de aller fleste kjenner igjen. Denne får man for eksempel av for mye sol. Huden blir rød og hissig. Det kan være svært smertefullt. Det er det øveste hudlaget som blir forbrent. Normalt er ikke dette noen alvorlig skade. Dersom den dekker store felt av kroppen, og da særlig på barn, bør man ta kontakt med lege. Innledningsvis avkjøles skaden med VANN. Som etterbehandling finnes det mange kjerringråd, salver, etc.

2. grads forbrenninger en mer alvorlig skade. Her har varmen trengt seg mye dypere i huden. I tillegg til at huden er rød, kommer det blemmer som er fylt med væske. Smertene er også kraftigere. Slike skader kan være livstruende. Kjøl ned med VANN. Kaldt vann de første to minuttene. Deretter lunkent vann de neste 20 minutter. Ring lege eller 1-1-3 dersom skaden er større enn noen cm, er på hender, føtter, i ledd, kjønnsorganer, ansikt eller på rompen.


3. grads forbrenning er den mest alvorlige brannskaden. Her har varmt vann trengt ignennom hele hudlaget. DU vil se at huden er forkullet. Huden kan også være læraktig, grå, brun eller hvit. Området er også uten smerke eller følelse. I noen tilfeller er huden rødlig eller har blodfylte blemmer. Det er ikke mulig å se på overflaten hvor dypt skaden går. Dette er en svært alvorlig skade. Kjøl ned med VANN og ring 1-1-3. Kalds vann de første to minutter. Deretter lunkent de neste 20.

FØRSTEHJELP
Det er viktig å starte livreddende førstehjelp så tidlig som mulig. Sikring av luftveier, hjerte-lungeredning osv., er viktige tiltak som man utfører før avkjøling med vann. Husk at egensikkerhet alltid kommer først. Hvis det er ild i klærne, må du slukke denne først. Ikke fjern fastbrente klær- Dersom pasienten er våken og puster ok, må du starte avkjøling av skaden med VANN. Til å begynne med bør vannet være litt kaldt. Avkjølingen bør vare minst 20 minutter. Ikke smør på fett, margarin osv. da dette kan stenge inne varmen.
Det er også viktig å passe på at kroppstemperaturen ikke senkes, spesielt viktig på barn. Det finnes spesielle brannbandasjer på markedet. Disse erstatter ikke avkjøling med vann, men de er fine å legge på etter å ha brukt vann. Der man ikke har tilgang på vann, kan disse bandasjene brukes. Man bør derfor være forsiktig med hva man smører på skaden etter avkjøling. Grunnregelen bør være at det man smører på, er anbefalt eller foreskrevet av en lege. Etter avkjøling dekkes skaden til med steril bandasje.
brannsår 600x300.jpg

BRANNSKADENE MAN IKKE KAN SE
Ved husbrann eller andre branner er det branngasser som vi ikke kan se. Disse gassene kan holde svært høy temperatur. Dersom man puster inn disse varme gassene, kan det være fare for at man får brannskader i luftveier og lunger. Slike skader kan være livstruende. Vi bør derfor mistenke dette hvis pasienten har sot i eller rundt munn eller nese eller dersom pasienten har tungt for å puste. Om man skulle være så uheldig å få et strømstøt, kan man få brannskader under huden. Slike skader vil man ikke kunne se fra utsiden til å begynne med. Strømstøt fra stikkontakten kan gi slike skader. I tillegg kan det gi andre alvorlige skader. Ved strømstøt skal man alltid ringe 1-1-3.