Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt er noe som rammer mange årlig. I Norge er det ca. 10.000 - 15.000 mennesker som årlig opplever å få ett hjerteinfarkt. (2014) De fleste har hørt om hjerteinfarkt, og mange frykter hjerteinfarkt. Med 40 daglige hjerteinfarkt i Norge, kjenner de fleste noen som har blitt rammet av dette. Heldigvis har vi fått bedre behandlingsmetoder og flere kan da overleve hjerteinfarkt. Men hva er ett hjerteinfarkt?

Hjertet

Hjertet er motoren i kroppen. Oppgaven til hjertet er å pumpe blod rundt i kroppen. Blodet frakter oksygen og næring rundt til kroppens forskjellige organer. Dette skjer ved at hjertemuskelen, ja hjertet er en stor kraftig muskel, trekker seg sammen. Da pumpes blodet fra kroppen via lungene hvor blodet kvitter seg med CO2 og tar til seg O2 (oksygen) dette skjer via større og mindre blodårer.

 

Infarkt

Når blodårene som forsyner hjertet med blod blir tette av avleiringer, slagg eller fett, så er det ett hjerteinfarkt. Den delen av hjertemuskelen som blir forsynt med blod og oksygen får da ikke frisk tilførsel lenger da blodåren er tett. Da vil den delen av hjertemuskelen begynne og dø.

Symptomer på hjerteinfarkt

Typiske symptomer på hjerteinfarkt er forskjellige fra person til person. Men de vanligste er ubehag og trykkende følelse eller smerter i brystet. Noen får og utstråling ut i armene. Noen får kjeve, mage eller ryggsmerter. Men de fleste kjenner at de gjerne blir kvalm og at noe er galt. En kan også bli kortpustet. EKG vil ofte avsløre hjerteinfarkt ganske raskt.

Behandling av hjerteinfarkt

I dag kan en behandle hjerteinfarkt om en kommer raskt på sykehus som kan tilby denne type behandling. Det er derfor viktig at en ringer 1-1-3 Så raskt som mulig. For hjerteinfarkt kan føre til hjertestans.

Når en kommer til Lege så tar de EKG og vil vanligvis sette i gang forskjellige tiltak for å fjerne proppen i hjertet som stopper blodtilførselen. Dette kan gjøres ved bruk av medisiner Trombolyse, populært kaldt Plumbo. Denne vil løse opp blodpropper i hjertet. En annen metode er å fysisk fjerne blodpropper ved å føre en wire / ståltråd inn i blodårene og så hente ut selve blodpropper. Valgt metode er avhengig av Legens vurderinger 

Førstehjelp ved mistanke om hjerteinfarkt

Hvis en person har symptomer på hjerteinfarkt, så bør en opptre rolig og holde kontakt med personen. Ring så 1-1-3 og forklar situasjonen. La pasienten gjerne sitte på en stol og med bena på en annen stol, krakk eller lignende. Pass på at pasienten ikke blir kald og fryser. Ro ned pasienten ved å holde på skulder eller i hånden. Vi ønsker nemlig ikke at pulsen går opp og slår raskere. Snakk med pasiente

n og ikke gi noe drikke uten AMK 1-1-3 ber deg gjøre det. Det kan være en får beskjed om å gi pasienten Nitro, blodfortynnende som pasienten har fått av Lege, eller Dispril som også er blodfortynnende. Men kun i samråd med AMK (1-1-3)

Hva om pasienten blir bevisstløs?

Skulle pasienten bli bevisstløs må en umiddelbart sjekke om pasienten puster normalt. Med normal pust menes på samme måte som man sover. Rolige jevnlige inn og utpust. En må gi frie luftveier ved å bøye hodet bakover og åpne munn. Se føl og lytt i minst 10 sekunder. Legg gjerne en hånd på magen for lettere å se og kjenne pustefrekvensen. Puster ikke pasienten normalt må en varsle AMK (1-1-3) om dette og starte Hjerte-  Lungeredning. Og eventuelt koble opp en hjertestarter om en har dette tilgjengelig. Se mer om dette i egen artikkel.

Hvor kan man lære mer om hjerteinfarkt og førstehjelp?

Røde Kors Førstehjelp tilbyr førstehjelpskurs for Norske bedrifter. Her får en god opplæring av profesjonelle instruktører. En får også mye god trening og praksis i førstehjelp. Overskuddet fra våre kurs går til de lokale Røde Kors i Norge. Røde Kors Førstehjelp er Norges største tilbyder av hjertestartere og førstehjelpskurs. Årlig holder vi 2.500 kurs til over 30.000 personer. Den kunnskapen redder årlig liv.