Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Hvilke krav stiller arbeidstilsynet til din bedrift?

Vi får ofte henvendelser fra bedriftseiere og ansatte som ønsker mer informasjon om krav og anbefalinger til førstehjelpsberedskap på arbeidsplassen. Kravene kan variere avhengig av bransje, størrelsen på arbeidsplassen og risikonivået. Er din bedrift forberedt om det skjer en ulykke? Denne siden er for deg som ønsker mer informasjon.

Kilde: Arbeidstilsynet

I Norge er Arbeidstilsynet ansvarlig for å fastsette kravene til førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen. For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har Arbeidstilsynet satt opp retningslinjer for førstehjelpsutstyr og opplæring på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiveren

 • har ansvaret for å tilpasse førstehjelpsutstyret etter hva slags arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet skjer og antall ansatte. 
 • har ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett og at det er godt kjent hvor utstyret er plassert. 
 • skal sørge for opplæring og øving i bruken av førstehjelpsutstyret.

Vurder ut fra risiko

Kravene kan variere avhengig av bransje, størrelsen på arbeidsplassen og risikonivået. Hvilken type førstehjelpsutstyr det er fornuftig å skaffe, skal arbeidsgiveren vurdere ut fra risikoforholdene i virksomheten. Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha bruk av mer førstehjelpsutstyr enn andre.

Vi kan hjelpe med å gjøre en kvalifisert risikovurdering, og anbefale beredskap hos deg. Kontaktinfo finner du nederst i denne artikkelen.

Arbeidstilsynet om førstehjelpsutstyr 

Hva skal førstehjelpskapet inneholde?

Hvor mye førstehjelpsutstyr som trengs, må stå i forhold til hvilket arbeid som blir utført, utformingen av lokalene og hver arbeidstakerne er plassert.

Førstehjelpskap bør inneholde:

 • ulike bandasjer, kompresser, sportstape, plastre og sårserviettar til behandling av kutt og sår
 • trekanttørklær (fatle) til avlasting ved brudd
 • sikringsnåler, saks og pinsett
 • elastisk bind 10 cm x 5 m
 • munn-til-munn-maske (med ventil eller filtre)
 • engangshansker
 • øyeglass og saltvannoppløsning
 • sårvaskeserviettar
 • brannbandasje f.eks. 5 cm x 15 cm
 • kuldepakning
 • kort veiledning i førstehjelp
 • Transportabelt førstehjelpskrin

Virksomheter spredt over større område bør i tillegg til fast plassert førstehjelpskap ha lett transportable førstehjelpskrin, med ulike typer bandasjer. Dette utstyret er til bruk når skaden skjer i en viss avstand fra hovedarbeidsplassen. Utstyret bør være forseglet og må fylles opp igjen hver gang forseglingen blir brutt.

Førstehjelpskoffert komplett (stor koffert)

kr 1 863 inkl mva

Før: kr 2 488 inkl mva

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

kr 27 488 inkl mva

Førstehjelpskurs 4 timer

kr 8 490

HeartSine PAD 350 hjertestarter - NORSK TALE

kr 13 738 inkl mva

Før: kr 17 488 inkl mva

Vår toppmodell Førstehjelpskoffert Komplett tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til stasjonær enhet. Anbefales til de fleste bedrifter og offentlig forvaltning. Den har et rikholdig innhold som gjør deg i stand til å yte riktig førstehjelp på et høyt nivå i de fleste situasjoner. Leveres med brakett for enkel og synlig montering på vegg eller annet ønsket sted.

Arbeidstilsynet om hjertestarter

I arbeidstilsynets retningslinjer for førstehjelpsutstyr er det nå tatt med et eget avsnitt om hjertestartere:

Hjertestarter bør være tilgjengelig i alle virksomheter. Det er enkelt å sette seg inn i bruken av hjertestartere, og alle på arbeidsplassen bør få en innføring og øvelse i bruken. Hjertestarteren bør være registrert i det offentlige hjertestarterregistret (113.no). Da blir han synlig og tilgjengelig for 113-sentralene og i appen Hjelp113.

Arbeidstilsynet om førstehjelp og regelmessig opplæring

På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1–1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp ved mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.

Vi tilbyr kurs og opplæring i førstehjelp som er tilpasset bedriftens behov. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Annet om førstehjelpsutstyr

Bårer: Skinner og bårer er nødvendige i virksomheter med høy risiko for skade. Det er praktisk med eget førstehjelpsrom med vask.

Hjelp ved gift og etsende stoff: Er det risiko for akutte forgiftninger? Da bør førstehjelpskapet ha egnet førstehjelpsutstyr for det. Er det risiko for sprut av etsende stoff i øyne? Da er det særlig viktig å fylle på førstehjelpsutstyret med utstyr for augeskyljing.

Giftinformasjonen er den nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet for akutte forgiftninger.
De gir hjelp hele døgnet på telefon 22 59 13 00.

Rutine for å komplettere utstyret: Arbeidsgiveren skal sørge for fast rutine som sikrer at innholdet i førstehjelpskapet alltid er komplett. Rutinen må også sikre at skapet blir rengjort og at utstyr ikke er utgått på dato.

Regelverk: Om generelle krav til arbeidsmiljøet som kan gjøre det naturlig å ha førstehjelpsutstyr i virksomheten: Arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) og (2)

Om krav om førstehjelpsutstyr hvor det er nødvendig: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 Planlegging og tilrettelegging av arbeidet, bokstav l)

Å ha et velfungerende førstehjelpssystem på arbeidsplassen kan være avgjørende for å håndtere nødsituasjoner og potensielt redde liv. Røde Kors Førstehjelp tilbyr opplæring og tjenester som kan hjelpe bedrifter med å etablere og vedlikeholde en effektiv førstehjelpsberedskap på arbeidsplassen. Dette inkluderer opplæring av ansatte i førstehjelp, levering av førstehjelpsutstyr, og rådgivning om hvordan man skal utvikle og implementere nødvendige førstehjelpsprosedyrer.

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på telefon 56 12 37 00 eller e-post post@rodekorsforstehjelp.no.

Kilde: Arbeidstilsynet